Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym

Robert Szczepanek
Politechnika Krakowska
Polska

Słowa kluczowe:

monitoring hydrometeorologiczny; INSPIRE; GIS; interoperacyjność

Pełny tekst:

PDF