Przydatność seryjnych map tematycznych Państwowego Instytutu Geologicznego dla zarządzania kryzysowego

Małgorzata Sikorska-Maykowska
Państwowy Instytut Geologiczny
Polska

Słowa kluczowe:

kartografia; GIS; środowisko; zarządzanie kryzysowe

Pełny tekst:

PDF