Wielonarodowe programy produkcji danych geoprzestrzennych do celów obronnych

Jerzy Pietruszka
Zarząd Geografii Wojskowej SG WP
Polska

Słowa kluczowe:

MGCP; dane przestrzenne MGCP

Pełny tekst:

PDF