Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Janusz Dygaszewicz
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

geoportal; dane przestrzenne; kataster; infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF