Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym

Bogdan Kosowski
Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
Polska

Aleksander Kotulecki
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

zarządzanie kryzysowe; informacja przestrzenna; województwo śląskie

Pełny tekst:

PDF