Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie małopolskim

Andrzej Łabuz
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo; ratownictwo gaśnicze

Pełny tekst:

PDF