Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

klęska żywiołowa; informacja przestrzenna; zarządzanie kryzysowe

Pełny tekst:

PDF