Europejskie programy geoinformacyjne - INSPIRE i GMES (stan zaawansowania)

Adam Linsenbarth
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; programy europejskie; INSPIRE; GMES; monitorowanie środowiska

Pełny tekst:

PDF