Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird

Wiesław Wolniewicz
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

fotogrametria satelitarna; zdjęcia typu VHRS; ortorektyfikacja

Pełny tekst:

PDF