Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Joanna Wrzodak
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

barwne spektroskopowe zdjęcia lotnicze CIR; stereodigitalizacja; analizy przestrzenne GIS; ortofotomapa; Tatrzański Park Narodowy

Pełny tekst:

PDF