Wykorzystanie GIS w badaniach zmian krajobrazu

Paweł Terefenko
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Kazimierz Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; krajobraz; teledetekcja

Pełny tekst:

PDF