Stosowanie technologii GIS oraz modelowania trójwymiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej

Paweł Terefenko
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Tomasz Boski
Univeridade do Algarve
Portugalia

Kazimierz Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Anna Mazurkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; modelowanie trójwymiarowe; geologia

Pełny tekst:

PDF