Rola geomatyki w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi

Igor Szakowski
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Rafał Benedyczak
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Kazimierz Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; multimedia; zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi

Pełny tekst:

PDF