Ekstrakcja informacji z zobrazowań cyfrowych dla celów militarnej oceny środowiska geograficznego

Leszek Paszkowski
6. Samodzielny Oddział Geograficzny - JW 1440, Toruń
Polska

Słowa kluczowe:

zobrazowanie cyfrowe; Landsat; SPOT; IKONOS; mapa oceny terenu

Pełny tekst:

PDF