Analiza przestrzenna zawartości miedzi w środowisku gruntowo-wodnym legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego

Barbara Namysłowska-Wilczyńska
Politechnika Wroclawska
Polska

Jacek Pyra
KGHM Cuprum
Polska

Słowa kluczowe:

copper grade; geostatistics; underground water

Pełny tekst:

PDF