Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim

Agnieszka Łęcka
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Kazimierz Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

dynamika brzegu; akumulacja/erozja brzegu; numeryczny model terenu

Pełny tekst:

PDF