Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej

Małgorzata Luc
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polska

Jacek Szmańda
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polska

Kamila Lis
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polska

Słowa kluczowe:

wymiar fraktalny; analiza georóżnorodności; zlewnia reprezentatywna

Pełny tekst:

PDF