Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów

Roeland Kok
Landconsult.de, Niemcy
Holandia

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

QuickBird; segmentacja; filtry Sobela; NDVI; algorytm Delanuay'a; struktura pozioma drzewostanów; kartowanie

Pełny tekst:

PDF