Rola serwisów WMS WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej

Adam Iwaniak
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

SDI; WMS; WFS; usługi geoinformacyjne

Pełny tekst:

PDF