Segmentacja nieużytków porolnych na obrazach satelity TERRA/ASTER przy wykorzystaniu analizy kanonicznej

Michał Faryś
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Polska

Słowa kluczowe:

teledetekcja; analiza kanoniczna; obrazy satelitarne; segmentacja

Pełny tekst:

PDF