Wykorzystanie historycznych zdjęć lotniczych do analizy zmian brzegu na przykładzie fragmentu wybrzeża Zatoki Pomorskiej

Joanna Dudzińska-Nowak
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Kazimierz Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

zdjęcia lotnicze; strefa brzegowa; zmiany linii brzegowej

Pełny tekst:

PDF