Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą brzegową

Katarzyna Bojar
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Igor Szakowski
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Kazimierz Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński
Polska

Słowa kluczowe:

morska strefa brzegowa; kartografia i GIS; teledetekcja i fotogrametria

Pełny tekst:

PDF