Modelowanie danych klimatycznych z uwzględnieniem czynników topograficznych

Joanna Bac-Bronowicz
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; klimat; TEMKART; Dolny Śląsk

Pełny tekst:

PDF