Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego

Maria Andrzejewska
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Marek Baranowski
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Monika Rusztecka
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

geowizualizacja; partycypacja społeczna; planowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF