KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym

Krystian Pyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; mapa podkładowa; baza danych; atlas komputerowy

Pełny tekst:

PDF