Problemy integracji organizacyjnej w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej

Krzysztof Mączewski
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Polska

Słowa kluczowe:

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej; baza danych georeferencyjnych; baza danych tematycznych; bezpieczeństwo systemu

Pełny tekst:

PDF