Dziedzinowe modele pojęciowe dotyczące informacji przestrzennej na przykładzie geologii

Janusz Michalak
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; struktura informacyjna, model dziedzinowy informacji; dane geologiczne

Pełny tekst:

PDF