GPS w zarządzaniu informacją o środowisku

Maciej Antosiewicz
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Polska

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

NAVSTAR-GPS; baza danych; GIS, Lasy Państwowe; Parki Narodowe; Natura 2000

Pełny tekst:

PDF