Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii

Paweł Madej
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków,
Polska

Izabela Dyras
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Zbigniew Ustrnul
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Uniwersytet Śląski
Polska

Małgorzata Barszczyńska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Danuta Kubacka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; interoperacyjność; meteorologia; klimatologia; hydrologia

Pełny tekst:

PDF