Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej

Maciej Maciejewski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Małgorzata Barszczyńska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Danuta Kubacka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Elżbieta Łasut
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Celina Rataj
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Tomasz Walczykiewicz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Słowa kluczowe:

Ramowa Dyrektywa Wodna; gospodarka wodna; warstwy informacyjne; typologia; jednolite części wód

Pełny tekst:

PDF