Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych

Elżbieta Nachlik
Politechnika Krakowska
Polska

Agnieszka Buczek
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne, Kraków
Polska

Stanisław Mazoń
Politechnika Krakowska
Polska

Słowa kluczowe:

zasoby wodne; gospodarka wodna; zagrożenia powodziowe; baza danych terenowych

Pełny tekst:

PDF