Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE

Marek Baranowski
UNEP/GRID-Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

BDO; INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF