Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce - wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety

Francis Harvey
University of Minnesota Minneapolis
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Adam Iwaniak
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

SDI; INSPIRE; geoinformacja

Pełny tekst:

PDF (English)