Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi

Zdzisław Kurczyński
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

VHRS; InSAR; LIDAR; kamera cyfrowa; UAV; obrazowanie

Pełny tekst:

PDF