Implikacje dyrektywy INSPIRE

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF