Geoinformacja w społeczeństwie informacyjnym

Bogdan Ney
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; społeczeństwo informacyjne; gospodarka oparta na wiedzy; społeczeństwo obywatelskie

Pełny tekst:

PDF