Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowej zieleni miejskiej

Ireneusz Wyczałek
Politechnika Poznańska
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; rewitalizacja obszarów zielonych; klucz waloryzacyjny; wspomaganie decyzji przestrzennych; mapy decyzyjne

Pełny tekst:

PDF