Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Paweł Bednarczyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

QuckBird; klasyfikacja; segmentacja

Pełny tekst:

PDF