Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, GPS i GIS w procesie kartowania szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Mateusz Sztremer
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

mapa roślinności; zdjęcia lotnicze CIR; stereodigitalizacja

Pełny tekst:

PDF