Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych

Krystyna Stankiewicz
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Emilia Wiśniewska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Agata Hościło
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

zdjęcia satelitarne; klasyfikacja nadzorowana; pola treningowe; SIP

Pełny tekst:

PDF