Badanie wybranych metod machingu do pomiaru punktów na cyfrowych obrazach bliskiego zasięgu

Piotr Sawicki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Bartosz Ostrowski
Politechnika Łódzka
Polska

Słowa kluczowe:

obraz cyfrowy; matching; pomiar punktów; bliski zasięg

Pełny tekst:

PDF