Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski

Barbara Namysłowska-Wilczyńska
Politechnika Wrocławska
Polska

Artur Wilczyński
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

geostatystyka; wariogram; kriging; obciążenie elektryczne

Pełny tekst:

PDF