Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego

Barbara Namysłowska-Wilczyńska
Politechnika Wrocławska
Polska

Katarzyna Rusak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Polska

Słowa kluczowe:

modelowanie powierzchniowe; metale ciężkie; geostatystyka; GIS

Pełny tekst:

PDF