Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych

Stanisław Lewiński
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

klasyfikacja obiektowa; użytkowanie ziemi; ASTER

Pełny tekst:

PDF