Rola klasyfikacji nadzorowanej wyzokorozdzielczych obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Piotr Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

teledetekcja; klasyfikacja nadzorowana; QuickBird; LMN; SILP; strefy uszkodzeń lasu

Pełny tekst:

PDF