Bazy referencyjne danych przestrzennych w Polsce jako bazy wieloskalowe - cele, możliwości, technologie

Dariusz Gotlib
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; MRDB; baza danych przestrzennych; infrastruktura danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF