Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego

Wojciech Drzewiecki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Stanisław Mularz
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

erozja gleb; modelowanie numeryczne; systemy informacji geograficznej

Pełny tekst:

PDF