Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej

Elżbieta Bielecka
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Anna Kuczyk
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Ewa Witkowska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

metoda dazymetryczna; kartogram; interpolacja powierzchniowa; dane statystyczne; gęstość zaludnienia

Pełny tekst:

PDF