Wykorzystanie sysytemu informacji przestrzennej do optymalizowania przebiegu leśnych ścieżek edukacyjnych

Andrzej Węgiel
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Dariusz Rutkowski
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Paweł Oleszkiewicz
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

leśnictwo; GIS; analizy przestrzenne; ścieżki edukacyjne

Pełny tekst:

PDF