Geodezja w kategoriach czasoprzestrzennych - wizjonerstwo czy realizm?

Karol Szeliga
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

geodezja; kataster; czasoprzestrzeń

Pełny tekst:

PDF